balsuok
Nerijus Ulčinas. Programinės tezės partijai
2011-12-15
PDF Spausdinti El. paštasRubrika "MUMS RAŠO"

 "Tautos balso" redakcija gavusi šį skaitytojo laišką po svarstymų, ar publikuoti, nusprendė publikuoti ir tokią nuomonę, kokios tikriausiai nerasite jokioje "nepriklausomoje" žiniasklaidoje.

 

Gruodžio mėn. 17 d. - atkuriamasis Tautininkų sąjungos suvažiavimas. Į tautininkų sąjungą planuoja jungtis dvi skirtingos jėgos: senieji Tautininkai, prieš tai buvę konservatoriais, ir įvairaus pobūdžio tautinis jaunimas.

 

Senoji tautininkų partija neturėjo jokio palaikymo ir populiarumo rinkimų metu, ir tai nenuostabu. Trūko radikalumo.

 

Manau: kol abu partijos sparnai susigyvens ir kol tolimesnė politinė eiga leis priimti sprendimus, kurie būtini valdžios paėmimui, partijoje turi būti dvi programos – „minimum“ ir „maksimum“.

 

Tokią programą sudarė II savo suvažiavime rusų revoliuciniai socialdemokratai.

 

Programą „minimum“ gali parengti senųjų tautininkų veikėjai.

 

Tačiau programoje minimum privalo būti vienas esminis momentas - bet kokioje koalicijoje tautininkai turi siekti LR BK 169 ir 170 str. (nesantaikos kurstymas ir diskriminacija, straipsniai, naudojami išimtinai žydų ir homoseksualizmo propagandos sklaidos interesams) panaikinimo, ir asmenų, nuteistų pagal tuos straipsnius, reabilitacija bei pripažinimas politiniais kaliniais.

 

Programos „maksimum“ esminiai punktai turi būti šie:

 

1. Nedelsiant išstoti iš Europos Sąjungos;


2. Nedelsiant įvesti mirties bausmę ir ją plačiai taikyti už nusikaltimus gyvybei, seksualinius nusikaltimus, Tėvynės išdavimą, iždo grobstymą, kyšininkavimą, kenkimą.


3. Mirties bausmės įvedimas reiškia, kad reikėtų išstoti ir iš Europos Tarybos, o taip pat nutraukti Lietuvoje Europos pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijos veikimą.


4. Ekonominiu požiūriu esminga - atsisakyti mokėti bet kokias senojo režimo pridarytas skolas užsieniui.


5. Valstybės aparatas, sudarytas Lietuvos pažeminimo laikotarpiu, turi būti negailestingai sulaužytas.


6. Visi aukštieji valdininkai, prokurorai ir teisėjai turi būti pakeisti.


7. Valstybės išlaidos turi būti sumažintos tokiu būdu: už viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus taikoma mirties bausmė; tardymo metu būtų galima taikyti priemones, kurias JAV taiko Gvantanamo kalėjime ir jų nevadina "kankinimais". Tokių priemonių taikymas leistų sumažinti valstybės represinį aparatą (policiją etc.) trigubai, nes nebereikėtų brangaus tyrimo proceso bei ilgų teismų - visi prisipažintų patys, teismai būtų greiti ir teisingi.


8. Ekonomikos esmė - naudos tautai siekimas. Tai leistų atsigręžti į valstybes, su kuriomis bendrauti naudingiausia, pvz. Iranas, Rusija etc. Ekonomika būtų reguliuojama valstybės. Valstybė nustatytų būtiniausių prekių kainas. Būtina ir neekonominė prievarta - baudžiamoji atsakomybė už kenkimą.


9. Kultūrinė revoliucija. Tėvo, mokytojo autoriteto atkūrimas visuomenėje. Tėvas turi teisę bausti vaikus. Mokytojas turi teisę bausti vaikus. Carinio tipo mokyklų Lietuvoje sukūrimas. Iškrypimų kriminalizacija.


10. Turi būti atliktas tautinis kultūros ir mokslo auditas. Tos aukštosios mokyklos, kurios pasižymėjo "psichologų", "ekspertų" homoseksualizmo propagandai tiekimu, turi būti uždarytos, jų diplomai - panaikinti. Humanitarinis lavinimas Lietuvoje turi būti pakeistas kardinaliai, tas, kuris tautai nereikalingas - sunaikintas, visi kenksmingi kultūros elementai turi būti kriminalizuoti.


11. Televizija turi būti kontroliuojama, visa popkultūra - apkrauta mokesčiais.


12. Jokių mokėjimų ir jokių nuolaidų žydams. Liberalams - ideologinis karas. Masonų klubai turi būti uždaryti, jų nusikalstama veikla - nubausta.


13. Turtai, sukaupti Lietuvių tautos pažeminimo laikotarpiu, esant mažiausiam įtarimui turi būti konfiskuoti; turtų teisėtumo klausimus po konfiskacijos turi įrodyti tas, iš ko jie konfiskuoti.


14. Partijos simbolikoje vietoj tų nesąmoningų koplytėlių turi būti svastika.

 

"Tautos balso" redakcija už šio rašinio turinį neatsako, tai yra subjektyvi skaitytojo nuomonė. Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

 

.

Nerijus Ulčinas. Programinės tezės partijai

Share
Follow us on Twitter


ISSN 2029-7866  | © 2011 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos


Tautos balsas - žinios Lietuvai. Patriotinis interneto portalas. Lietuviai - Lietuvai!
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis