19410623
Arvydas Damijonaitis - Dėl 1941 birželio 23 sukilimo šmeižimo
2012-05-17
PDF Spausdinti El. paštasLR Seimo TS-LKD frakcijai


"Raudonieji naciai" (NKVD-KGB,50 proc. žydų tautybės vadovai) įvykį 1941 birželio 26 d. Kauno garažėlyje klastingai, šventvagiškai pristato kaip pasaulinio masto antižydišką sukilusių lietuvių akciją.Neišdegė (žr. internete - IRENA TUMAVIČIŪTĖ "Lietuvių šmeižtas").

Įrodyta, kad NKVD-KGB, "raudonųjų nacių" pateiktos minėto Kauno garažėlio nuotraukos klastingai sumontuotos, dokumentai sufabrikuoti.

Okupantams būtinai reikėjo apšmeižti birželio 23 sukilimą, kurio metu antrą kartą buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė (pirmą kartą - vasario 16, 1918).

Per tragišką sukilimą žuvo apie 2000 lietuvių - baltaraiščių sukilėlių - idealistų.

Deja, LR Seimo narys Emanuelis Zingeris sąmoningai palaiko NKVD-KGB, "raudonųjų nacių" okupacinę propagandą, lietuvių šmeižtą, pasisako prieš birželio 23 sukilimo metinių minėjimą, neigia lietuvių heroizmą, pasiaukojimą sukilimo metu, falsifikuoja Lietuvos istoriją, žemina genocidą patyrusią lietuvių tautą.

Neužmirškim istorinių sukilimo aplinkybių.

Birželio 23 sukilimo išvakarėse, 1941 birželio 14 dieną, "raudonieji naciai" užkalė pagal oficialius duomenis 17,6 tūkstančio lietuvių (dauguma jų - lietuvių inteligentai) specialiuose mirties traukinio vagonuose. Sušalusius į ledą lavonus iškrovė prie Laptevų jūros, galvų skaldytojai suknežino galvas, kad "litovcai" neatgytų.

1941 metais, birželio 14 d., Mykolas Zingeris, minėto E.Zingerio tėvas, kartu su kitais okupantais - enkavedistais, aktyviai dalyvavo Alytaus gyventojų naikinimo akcijose, gyventojus - inteligentus (mokytojai, kultūrininkai, teisėjai ir t.t.) pakraunant į geležimi kaustytus mirties traukinio vagonus (žr. "TAUTŲ TĖVO KARALYSTĖJE", Memuarai, sudarė Albinas Masaitis, Kaunas, "Šviesa", 1991).

Memuaruose pateiktas okupantų represuotos mokytojos alytiškės Albinos Šapokienės liudijimas "Svetur ir namie", kuriame aprašytas siaubingas 1941 birželio 14 okupantų enkavedistų ir jų parankinio Mykolo Zingerio siautėjimas Alytaus miestelyje.

Archyvinių dokumentų kopijos apie sovietinių okupantų aktyvistą Mykolą Zingerį yra atspausdintos 2011-09-23 "Lietuvos aidas" laikraštyje.

Pateikti dokumentai liudija, kad Mykolas Zingeris siautėjo ne tik Alytuje, bet ir "dalyvavo operacijose prieš buržuazinius nacionalistus Marijampolės (Kapsuko) apskrityje", t.y. nebuvo eilinis "enkavedistas".

Tragiškas Lietuvai paradoksalus faktas - sovietinių okupantų aktyvisto - enkavedisto Mykolo Zingerio sūnus Emanuelis Zingeris yra komisijos, tiriančios sovietų - nacių nusikaltimus, pirmininkas.

Kalbama apie Seimo narį, kurio tėvas buvo stribas ir lietuvšaudys.

Būtent dėl to Komisija nacių ir sovietų nusikaltimams vertinti netraukė atsakomybėn šių nusikaltėlių.

Pavyzdžiui, vien 1951 m. rudens "trėmimui" (masiniam žudymui) buvo pasitelkta 8000 stribų. Būtina nedelsiant griežtai ir blaiviai apsispręsti dėl seimo nario E.Zingerio tinkamumo minėtoms pareigoms užimti.

Arvydas Damijonaitis,

žydų gelbėtojos vaikaitis

2012-05-17, Vilnius 

 

.

Share

Komentarai

-8
Katastrofijus, 2012-06-10 23:22
Koks čia šmeižimas? Lietuvos dechazarizacija (dežydizacija) - tai vienas didžiausių baltaraiščių nuopelnų. Lietuviai turi didžiuotis patriotais, sunaikinusiais čia parazitavusias net keletą laukinių chazarų ordų, kenkusių Lietuvai kelis šimtmečius. Ir mes dabar gyvenam Lietuvoje ir Vilniuje, o ne Jidišlande su Nordiniu Jeruzalimu. Gali nuvažiuot į Palestinos konclagerius ir pamatysi, kas būna, kai šalį užvaldo ir kolonizuoja klajoklių ordos. Būtent dezinfekcija nuo chazarų (kitaip vadinamų "žydais") - didžiausias 1941 m. birželio sukilėlių indėlis į Lietuvos ateitį. Turim šiandien šūdlenkių egzistavimo problemą, o dabar įsivaizduok dasideda 200 tūkst. - 5 mln. tiurkų chazarų (žydų). "Lietūkio garažas" - šlovingas mūsų istorijos puslapis. Nežinau valstybės, kurios istorikai smerktų savo tautiečių atliktus etninius valymus.
+11
Vilmantas Rutkauskas, 2012-06-03 20:44
------
Kietas, argumentuotas straipsnis. Va tau ir Zingeris, net nežinojau.

Dabar svarstau, ar šis Ladsbergio draugelis lips į rinkimus lovio.
+4
Vilmantas Rutkauskas, 2012-06-03 20:42
Kietas, argumentuotas straipsnis. Va tau ir Zingeris, net nežinojau.
Dabar svarstau, ar šis Ladsbergio draugelis lips į rinkimus lovio.
Follow us on Twitter


ISSN 2029-7866  | © 2011 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos


Tautos balsas - žinios Lietuvai. Patriotinis interneto portalas. Lietuviai - Lietuvai!
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis