DSC_0970
Vaiva Strikaitytė. Kovo 11-tosios eitynės ir nerimstantis šmeižto aparatas
2011-03-13
PDF Spausdinti El. paštas

Kaip ir kasmet Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną tradiciškai paminėjo ir Lietuvos jaunimas. Lietuvių tautinio centro (LTC), Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos (LTJS) ir Nacionalinio Fronto (NF) organizuotose eitynėse ir vėl susirinko apie 1000 žmonių. Kiekvienais metais patriotiškumo liepsna užsikuria vis gausesnėse jaunimo gretose.

Žinoma, šių laikų tradicijų laikosi ir masinė žiniasklaida – sutelkia visas jėgas tam, kad apjuodintų jaunimo vardą, formuotų neigiamą visuomenės nuomonę eitynių dalyvių atžvilgiu. Linksniuojami prieš kelis metus įvykę, jau visų pamiršti incidentai, iš tikro neturintys nieko bendro su vėliau imtomis organizuoti LTC eitynėmis. Nuo šiol – prikaišiojami ir išpūsti incidentai susieti su neseniai vykusiomis LTJS organizuotomis Vasario 16-osios paminėjimo eitynėmis Kaune, po kurių buvo konfliktas tarp eitynėse nedalyvavusių ir su LTJS nieko bendro neturinčių piliečių, bei Lietuvoje viešėjusio pakistaniečio. Policijos žiniomis, Pakistano pilietis pareiškimo policijai nerašė, rimtai nenukentėjo, o incidento dalyviai neturėjo nieko bendro su neseniai įvykusiomis eitynėmis. Be abejo, gavus pirminę ir netikslią informaciją – burbulas buvo išpūstas, o paneigti šmeižto, net gavus tikslią informaciją, žiniasklaidai nebebuvo aktualu.

 

Burbulams nesusprogus, sukruto ir kosmopolitinių, komunistinių ir antipatriotinių pažiūrų veikėjai, pasikaustę šmeižti tautinį judėjimą savo siaurai auditorijai. Kai kurių grupių atstovai paskelbė pavojų Vilniaus mieste Kovo 11-tąją, ragino šią šventę paminėti komendanto valandos nuotaikomis, nes neva dėl jaunimo eitynių kyla didžiulė grėsmė visiems nelietuviškos kilmės asmenims Vilniuje, bei kitų pažiūrų piliečiams. Saujelė išgąsdintųjų, vis dėlto pažiūrėti eitynių Gedimino prospekte išdrįso pasirodyti ir net nepabijojo provokuoti eitynių dalyvius juos koneveikdami ir pravardžiuodami fašistais, neonaciais. Akivaizdu, kad provokatoriai ir patys netiki tuo, kuo bando išgąsdinti visuomenę.

 

Akivaizdu ir tai, kad jų pranašauta „rasistinė apokalipsė kitataučiams“ buvo eilinė šmeižto akcija, nes eitynėse dalyvavo svečiai iš Vokietijos, taip pat kartu su patriotų minia ėjo tamsiu gymiu išsiskiriantis aiškiai ne europietiškos, ką jau kalbėti, jog ne lietuviškos kilmės asmuo (žr. nuotrauką žemiau). Nežinia, ar jis solidarizuodamasis su Lietuvos patriotais atėjo pagerbti mūsų valstybinės šventės ar buvo siųstas kaip provokatorius, tačiau tokiu atveju provokacijos nepavyko – niekam šis žmogus neužkliuvo, niekas jo neužpuolė ir nesumušė, niekam tai nebuvo aktualu. Gana kurioziškai atrodė iš paskos einantys, Europos Sąjungos bei homoseksualų vėliavomis apsiginklavę "Tolerantiško jaunimo asociacijos" atstovai ir šaukiantys „Rasizmui – ne!“, o prieš juos – eitynių dalyviai, tarp kurių ir minėtasis kitatautis, Lietuvos trispalvių fone. Šiame renginyje buvo galima gyvai pamatyti kas turi daugiau pakantumo – „fašistais“ pravardžiuojamas tautinis jaunimas, ar tolerantiškais save labai garsiai vadinantys tautiškumo oponentai.


tikras_rasizmas_m

 

Po visų minėjimų, protestų ir provokacijų, savo juodo darbo imasi masinė žiniasklaida – neradę kaip vis labiau stiprėjančio tautinio jaunimo apkaltinti smurtiniais išpuoliais, ima pritempinėti jau minėtus konfliktus, bei nuolat linksniuoti šūkį „Lietuva – lietuviams“, pateikdami jį kaip didžiausio nusikaltimo atvejį. Tai didysis žiniasklaidos arkliukas, kurį Kovo 11-tąją nustekena visi didieji portalai. Tačiau tokią gerą atmintį net apie 2008-uosius turinti žiniasklaida galėtų prisiminti ir tai, kad šis šūkis prieš porą metų buvo išteisintas teisme, ir pripažintas neapykantos nekurstančia fraze. Tačiau neverta tikėtis, kad propagandinis aparatas prisimins tokius įvykius, kad ir kaip patys skalambijo apie tai savu laiku, tuo labiau neverta tikėtis, kad pasidomės istorija ir šio šūkio kilme, kuri siekia dar mūsų „Tautiškos giesmės“ kūrėjo Vinco Kudirkos laikmetį. Šis šūkis yra aprašytas 1902 metų dvyliktame „Varpo“ numeryje, kuriame to meto Lietuvių demokratų partija išreiškė tokią poziciją: „Tardami „Lietuva – lietuviams“ mes trokštame išgauti mūsų tautai tokią politišką tvarką, kuriai esant lietuviai galėtų patys save valdyti, nepriklausydami svetimiesiems, o kultūriškas jų ūgis nebūtų trukdomas svetimtaučių.“.

 

Šūkio idėja nesiskiria iki šiol – tautininkai pasisako už lietuviškos Lietuvos išsaugojimą, kurioje lietuvis, priklausydamas etninei daugumai kurtų savo tautos kultūrą savo tautos valstybėje ir gerbtų jo valstybėje gyvenančias tautines mažumas, lojalias Lietuvai ir savo ruožtu gerbiančias lietuvių kultūrą. Atrodytų, jog viskas čia natūralu, taip ir turėtų būti – kaip buvo nuo seno, tačiau tenka pastebėti ir tai, jog šiandienos globalistinėse tendencijose tautinės mažumos nebesistengia gerbti valstybių, kuriose gyvena, integruotis į jų kultūrą, o kai kur jau imigrantus sunkiai begalėtume pavadinti mažuma. Todėl šis šūkis vis dar aktualus tautinėmis vertybėmis gyvenančioje visuomenės dalyje, todėl augantis jaunimas, kuriam priklauso ateitis, jį garsiai skanduoja, nes šis jaunimas nori gyventi lietuviškoje Lietuvoje ir nori, kad jų vaikai galėtų gyventi lietuviškoje Lietuvoje, o ne turkiškoje Vokietijoje, ar vienos tautybės, vienos rasės, vienos lyties Naujajame pasaulyje.

 

Ir žinoma, kuo labiau tautiškumo vertybės atgims jaunojoje, kupinoje jėgų ir kuriančioje ateitį kartoje, tuo aršiau jas maišys su purvais globalistinės pasaulio maišymo propagandos tampoma marionetė – masinė žiniasklaida. Šį ginklą naudojo ir naudos „Naujos pasaulio tvarkos“ kūrėjai, tačiau tikėkimės, jog jaunimui pavyks išlaikyti orumą ir nepasiduoti kosmopolitiniam šmeižtui. Tegul tautiškumas prisikelia lietuvių ir visų pasaulio tautų širdyse, nugalėdamas visus melo ir šmeižto puolimus, ir kurdamas tautų pasaulio ateitį.

 

.

Share

Komentarai

0
vienas karys, 2012-02-13 23:53
Vyksta rimtas karas prieš Lietuvą. Štai Jums vienas iš daugybės atakų prieš Lietuvą pavyzdžių - jau anglų kalba, kad pasiekti platesnę (ir Lietuvos reikaluose nenusimanančią) auditoriją. Tam, kad sumenkinti Lietuvos istoriją, suniekinti tautą, ir tada pilti juodą melo purvą rodant jau Lietuvą kaip žemo lygio diversantą, tuo paslepiant pačių kaltintojų tikslus ir siekius brutaliausiais būdais išnaikint lietuvybę, perrašyti istoriją ir prijungti dalį Lietuvos prie savo teritorijos. Tas jau buvo kartą įvykdyta, neturėkim abejonių, jog dabar vėl mėginama padaryti tą patį, tik kol kas ne karine agresija, bet per institucijas, organizacijas, kalbą, TV, internetą ir kitas masinės informacijos priemones. O kada nuolat kartojamas melas pasidarys "tiesa" - jie tikisi ateis proga ir realiai aneksijai. Štai tos propagandos tikra nuodų dozė: http://www.youtube.com/watch?v=2RyX5vX9Qfs&feature=related
-1
Žygeivis, 2011-03-15 22:57
Surinkau įvairią papildomą informaciją bei diskusijas:

Kovo 11 -oji mus įpareigoja pilnai išsilaisvinti

http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=6235

Kovo 11 dienos NACIONALISTŲ eitynės pravestos puikiai

http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=6227
-1
Žygeivis, 2011-03-15 22:54
Beje, policijos duomenimis Patriotų eisenoje dalyvavo virš 1000 žmonių (paskelbta 15min.lt).
-3
Žygeivis, 2011-03-14 20:17
Surinkau įvairią informaciją skyriuje:

Lietuvių Tautinio Centro (LTC) ir su juo susijusių organizacijų renginiai
http://lndp.lt/diskusijos/viewforum.php?f=138

Šių metų Kovo 11 Patriotų eisena:

2011 m. Kovo 11-osios šventinės Patriotų eitynės Vilniuje
lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=6117
-1
Idėjinis, 2011-03-13 21:57
Puikus straipsnis. Nelabai beturiu ką pridurti ;)
-2
Tautininkas, 2011-03-13 20:53
Quoting Tautininkas:
PER EITYNES POLICIJA IŠ MANĘS ATĖMĖ VĖLIAVĄ IR JĄ IŠMETĖ PAKELY, TUO PAT METU IŠ EISENOS JĄ KAŽKAS PRIGLAUDĖ, JEIGU KAS PAŽĮSTA ŠĮ ŽMOGŲ PRAŠAU PRANEŠTI ŽEMIAU NURODYTAIS KONTAKTAIS, ARBA TIKIUOSI TAS PATS ŽMOGUS MAN JĄ GRAŽINS. ATSILYGINSIU. AČIŪ.
SKYPE URA911
TEL: 860181105

VIDEO KUR MATOSI PAIMANA VĖLIAVA
http://www.youtube.com/watch?v=76bWTJcWAoY (4:13)

email: j.lilis@inbox.lt
-2
Tautininkas, 2011-03-13 20:03
PER EITYNES POLICIJA IŠ MANĘS ATĖMĖ VĖLIAVĄ IR JĄ IŠMETĖ PAKELY, TUO PAT METU IŠ EISENOS JĄ KAŽKAS PRIGLAUDĖ, JEIGU KAS PAŽĮSTA ŠĮ ŽMOGŲ PRAŠAU PRANEŠTI ŽEMIAU NURODYTAIS KONTAKTAIS, ARBA TIKIUOSI TAS PATS ŽMOGUS MAN JĄ GRAŽINS. ATSILYGINSIU. AČIŪ.
SKYPE URA911
TEL: 860181105
VIDEO KUR MATOSI MANO VĖLIAVA
http://www.youtube.com/watch?v=76bWTJcWAoY (4:13)
+2
Ričardas Čekutis, 2011-03-13 18:44
Malonu skaityti objektyvų straipsnį. Dėkingas autorei.
Follow us on Twitter


ISSN 2029-7866  | © 2011 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos


Tautos balsas - žinios Lietuvai. Patriotinis interneto portalas. Lietuviai - Lietuvai!
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis