M-Kundrotas
Marius Kundrotas - Stipri šeima – užtikrinta ateitis
2016-09-23
PDF Spausdinti El. paštas

Šeima sudaro bet kokios visuomenės branduolį. Šeimoje sprendžiama tautos ir valstybės ateitis. Tobuliausia valstybės santvarka, pažangiausia ekonomika, dvasingiausia kultūra Lietuvoje praras prasmę, jei nyks lietuvių tauta. Užtai šeimos stiprinimas – pirminės svarbos uždavinys.

Marius Kundrotas - Tautininkų Sąjungos vicepirmininkas ideologijai.

 

Visų sprendimų pradžia glūdi žmogaus mąstysenoje. Pirmiausiai būtina apsibrėžti aiškų šeimos modelį: šeimos pagrindas – vyro ir moters santuoka, o taip pat – giminystės ryšiai. Lytis turi būti suvokiama santuokos, šeimos ir gyvybės tęstinumo šviesoje. Pagaliau šeima turi tapti populiari. Valstybės kultūros, švietimo ir žiniasklaidos politika turi būti orientuota į šeimos populiarinimą. Vartotojiško požiūrio sklaida turi būti apribota įstatymu, o iškrypimų propagavimas – uždraustas.

 

Jei lytiškumas bus suvokiamas tiktai per malonumų prizmę, o šeima – kaip trukdis darbui, karjerai ar turtų kaupimui, kol medžiaginės vertybės turės pirmenybę, lietuvių tauta toliau nyks. Pagrindinė kova dabar vyksta vertybių frontuose. Valstybės reikalas teisiniais ir piniginiais svertais skatinti šeimos vertybių plėtrą, formuojant požiūrį, kad gyvenimas šeimoje yra šaunu ir „kieta“. Sėkmingų, tarpusavio meile ir pagarba grįstų šeimų pavyzdžiai turi būti visuomenės dėmesio centre.

 

Žinoma, siekiant užtikrinti sveikų, stiprių ir gausių šeimų plėtrą, būtinos ir medžiaginės sąlygos. Jos – antraeilės, bet reikšmingos. Daugelis jaunų žmonių bijo kurti šeimas, abejodami, ar gebės išmaitinti, užauginti, išmokslinti, išleisti į žmones savo būsimuosius vaikus. Valstybė gali taupyti įvairiose srityse, bet šeimos gerovė turi būti užtikrinta, net jei tektų mokėti didelę kainą.

 

Kiekviena tvarkinga šeima turi gauti orias valstybės išmokas už kiekvieną vaiką. Papildomas būdas sudaryti šeimai piniginių lengvatų – skaičiuoti pajamų mokestį pagal vidutines pajamas vienam šeimos nariui, kitaip tariant, kuo daugiau vaikų – tuo mažesnis mokestis. Valstybė turi skatinti šeimų ūkius ir verslus tiesiogine pinigine parama arba mokesčių lengvatomis. Visiems vaikams turi būti užtikrintas valstybės apmokamas gydymas ir švietimas.

 

Pinigų šeimų gerovės užtikrinimui rasti galima. Progresiniai pajamų mokesčiai, didelio turto ir prabangos mokesčiai, biurokratinio aparato mažinimas, veiksmingas korupcijos užkardymas – tiktai kelios detalės iš galimo priemonių paketo. Vien per korupciją prarandami milijardai. Užuot pirkus auksinius šaukštelius bei samčius, taškius valstybės lėšas iškrypėlių propagandai ar pasaulio perėjūnų globai galima paremti šimtus ir tūkstančius Lietuvos šeimų.

 

Pirmasis Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona sakė: tauta – tai šeimų šeima. Džiaukimės šeima, didžiuokimės ja, sudarykime visas sąlygas jai gyvuoti, augti ir klestėti.

 

Marius Kundrotas, politologas

 

.

Share
Follow us on Twitter


ISSN 2029-7866  | © 2011 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos


Tautos balsas - žinios Lietuvai. Patriotinis interneto portalas. Lietuviai - Lietuvai!
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis