A-Rudys
Audrius Rudys - Lietuva nėra pasmerkta skurdui - reikia tik tikro noro jį nugalėti
2016-09-24
PDF Spausdinti El. paštas

Kas trukdo daugeliui lietuvių gerai jaustis savo valstybėje? Skurdas. Skurdas kaip mes jį suprantame ir jaučiame. Tai jis, tas skurdo ir neteisybės jausmas, verčia abejoti Lietuvos kaip valstybės sėkme, lietuvių tautos, kaip gebančios susitvarkyti savoje Tėvynėje, galimybėmis, pagaliau savo, kaip savo valstybės piliečio, įgalumu.

Audrius Rudys - Tautininkų Sąjungos pirmininkas

 

Vyraujanti liberalizmo ideologija, kurią realizuoja visos sisteminės (esančios ir buvusios valdžioje), nesvarbu, kaip besivadinančios, partijos, teigia, kad valstybė neturi kištis į ekonominius ir socialinius procesus visuomenėje. Taigi, esą, su skurdu kovoti nėra kaip.

 

O mūsų koalicija mano priešingai. Valstybė gali ir privalo savo veiksmais mažinti skurdo lygį Lietuvoje. Tik tam reikia ryžtis nusisukti nuo beatodairiško liberalizmo įgyvendinimo, nuo tolesnio valstybės galių siaurinimo ir grąžinti valstybei jos ekonominio ir socialinio gyvenimo reguliavimo funkcijas.

 

Pagrindiniai tikslai kovoje su skurdu valstybei yra sąžiningas, atitinkantis šiuolaikinius europinės civilizacijos standartus sukurto bendro vidaus produkto (BVP) paskirstymas ir perskirstymas.
Paskirstymas šiuo atveju yra BVP dalinimas į darbo užmokestį ir darbdavio pajamas. Dabar Lietuvoje vienas darbuotojas sukuria BVP maždaug 75 proc. nuo ES vidurkio, o jo darbo užmokestis sudaro apie 45 proc. atitinkamo ES rodiklio. Vadinasi, Lietuvos darbuotojai nuvertinami 30 procentinių punktų! Pasiekus vidutinį ES darbo užmokesčio dalies BVP lygį, darbuotojai uždirbtų 2,8 - 2,9 mlrd. eurų daugiau. Šiems pinigams pasiskirsčius visuomenėje, skurdo sumažėtų.

 

Perskirstymas yra pinigų sutelkimas valstybės fonduose per mokesčius. Dabar taip perskirstoma mažiau kaip 30 proc. BVP (ES vidurkis - apie 40 proc.). Valstybėse, kuriose skurdas iš esmės visai panaikintas, per mokesčius perskirstoma: Danijoje - apie 50, Švedijoje ir Suomijoje - apie 45 proc. BVP. Todėl ir mes Lietuvoje, norėdami sumažinti skurdą, turime laipsniškai didinti per mokesčius perskirstomą BVP dalį bent iki 35 proc. Tai leistų valstybės rankose sutelkti apie 2 mlrd. papildomų eurų, kuriuos galima būtų skirti socialiniams reikalams.

 

Mes pertvarkysime mokesčių sistemą, kuri neproporcingai slegia iš darbo pajamų gyvenančius asmenis ir šeimas. Koalicijos pasiūlymai būtų tokie: sumažinti darbo apmokestinimą, grąžinti 18 proc. PVM tarifą, padidinti didelio turto, kapitalo pajamų apmokestinimą bei taikyti specialius mokesčius dideles apyvartas turinčioms paslaugas Lietuvos gyventojams bei įmonėms teikiančioms kompanijoms ir sustiprinti mokesčių administravimą.

 

Siekdama sukurti efektyvaus poveikio vartojimo kainų lygiui, valstybė turėtų įsteigti (arba įsigyti) valstybinį mažmeninės prekybos tinklą, besiorientuojantį ne į maksimalaus pelno gavimą, bet į realių kainų pasirinkimo galimybės užtikrinimą; ši sistema turėtų įtraukti ir vaistų, ir degalų prekybą.
Pagaliau pinigines skurdo mažinimo galimybes papildytų biudžeto lėšų panaudojimo gerinimas. Reikia toliau tobulinti viešųjų pirkimų sistemą, kad nesikartotų "auksinių šaukštų" ir "auksinių kruopų socialinei šalpai" tipo skandalai, atsisakyti dalyvavimo daugelyje tarptautinių organizacijų, kurių veikla Lietuvai nėra aktuali, daugiau prestižo reikalas, o išlaidos - realios, pergalvoti ar reikia leisti mūsų lėšas kai kuriems iš išorės primetamiems projektams (pvz., kalinių komforto, "žmoniško" vištų laikymo sąlygų užtikrinimui ir panašiems reikalavimams).

 

Kaip matome, skurdui Lietuvoje mažinti galimybės yra. Reikia tik dviejų dalykų - politinės valios ir politinės galios. S. Buškevičiaus ir tautininkų koalicijos "Prieš korupciją ir skurdą" (rinkiminis sąrašas Nr. 4) dalyviai politinę valią turi. Neturi politinės galios. Todėl kviečiame Lietuvos Respublikos piliečius mums šią politinę galią suteikti.

 

Audrius Rudys

 

.

Share
Follow us on Twitter


ISSN 2029-7866  | © 2011 Lietuvių Tautinis Centras | Visos teisės saugomos


Tautos balsas - žinios Lietuvai. Patriotinis interneto portalas. Lietuviai - Lietuvai!
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis